கற்பிட்டி கடலில் டொல்பின் கூட்டம்

இந்த நாட்களில் புத்தளம் – கற்பிட்டி தீபகற்பத்தின் கடல் பிரதேசத்தில் டொல்பின் மீன்களைக்  காணலாம் என்று சுற்றுலாப் பயணிகள் கூறுகின்றனர்.

கடந்த வார இறுதியில் ஏராளமான உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு விஜயம் செய்திருந்தனர்.

கற்பிட்டியவிலிருந்து நுரைச்சோலைக்கு படகு மூலம் சிறிது தூரம் செல்லும்போது இந்த டொல்பின்  மீன்களைக் காணமுடியும்.

கடலில் பல்வேறு இடங்களில் டால்பின்கள் திரண்டு செல்வதையும், தனித்தனியாக சுற்றித் திரிவதையும் காணக்கூடியதாக உள்ளதாம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.