இனவாதம்… இது மக்களின் உண்மையான பிரச்சினைகளை மூடிமறைப்பதற்கான சூத்திரம். மக்களே, இந்த கேடுகெட்ட அரசியல் சாக்கடையிலிருந்து மிள்வதைப் பற்றி சிந்தியுங்கள் – மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் யாழ் மாவட்ட அமைப்பாளர் இராமலிங்கம் சந்திரசேகர்

Leave A Reply

Your email address will not be published.