கினிகத்தேனை மற்றும் வட்டவளை பிரதேசங்களில் ஆறுமுகனுக்கு அஞ்சலி

இரா.யோகேசன் (கினிகத்தேனை நிருபர்)

கினிகத்தேனை மற்றும் வட்டவளை பிரதேசங்களில் 28.5.2020 அன்றும் மறைந்த இலங்கை தொழிலாளல் காங்கிரஸின் தலைவர் ஆறுமுகன் தொண்டமானுக்கு  பாதைகளையும் வெள்ளை கொடிகளை தொங்க விட்டு கூடாரங்களை அமைத்து பூச்சூடி ஆகிய அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

தவிரவும் இப்பிரதேசங்கள் மிக அமைதியாக இருப்பதோடு பெரும்பாலன தொழிலாளர்கள் வேலை செல்லாதும் இருந்தனர் . ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியில் குறிப்பாக கினிகத்தேனை தொடக்கம் ஹட்டன் வரையான வீதியோரங்களில் துக்கத்தை வெளிப்படுத்தும்  வகையில் பதாதைகளையும் வெள்ளை கொடிகளையும் தொங்க விடப்பட்டிருந்தது.

அத்துடன் நகரங்கள் வீடுகள் ஆகிவற்றில் வெள்ள கொடிகள் தொங்க விடப்பட்டிருந்ததோடு வாகனங்களிலும் வெள்ளை கொடிகளுடன் செல்வதையும் அவதானிக்க முடிந்தது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.