ஜனாதிபதி சொல்வது சரி – அஜித் கப்ரால்

மத்திய வங்கியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜனாதிபதியின் அறிக்கையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதாக முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் கூறுகிறார்.

நாணய வாரியத்தின் முடிவுகளை மாற்றியமைக்க மக்கள் தயங்கக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார். மத்திய வங்கியின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும் பொருட்டு பொருத்தமான நபர்களை பதவிகளுக்கு நியமிக்க வேண்டும் என்று மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டினார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.