மிகநீளமான வாக்குச் சீட்டுகளில் ஒன்றே யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டத்திற்காக அச்சிடப்பட்டுள்ளது

எதிர்வரும் 5ஆம் திகதி பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக இலங்கையின்  22 தேர்தல் மாவட்டங்களிற்கான வாக்குச் சீட்டுகளில் மிகநீளமான வாக்குச் சீட்டுகளில் ஒன்றே யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டத்திற்காக அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில் 07 பாராளுமன்ற ஆசனங்களுக்காக இம்முறை 19 அரசியல் கட்சிகள், கட்சிக் கூட்டணிகள் மற்றும் 14 சுயேட்சைக் குழுக்களிலில் இருந்தும் மொத்தமாக 330 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.